Montaža

Na željo kupca izdelke sestavimo v podsklope ali končne izdelke.

 Izdelke sestavljene iz mehanskih in elektro delov preizkusimo in izdelamo merilni protokol.